ETKİNLİK TAKVİMİ
<<
<Kasım 2020>
>>
PSÇPCCP
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Strateji & Hedefler
MERKEZİN DEĞERLERİ MİSYONU VE HEDEFLERİ
  • 13 Aralık 2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik” gereği Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin  (DEKAM) temel değerleri, misyonu ve hedefleri aşağıda başlıklar halinde özetlenebilir.
MERKEZİN MİSYONU
  • Hayvan refahı ve sağlığı konularına dikkat edilerek konvansiyonel deney hayvanları (Rat, Fare ve Tavşan) üretiminin yapılması,
  • Deneysel ve diğer bilimsel amaçlar için kullanılacak deney hayvanlarının yetiştirilmesi, bakım-beslenmesi ve barındırılması,
  • Üretim kayıtlarının tutularak ilgili makamlara bilgi verilmesi,
  • Üretici, tedarikçi, kullanıcı ve araştırmaya yetkili kuruluş iş ve işlemlerinin takip edilmesi,
  • Etik kurul onayı almış bilimsel projelerin değerlendirilmesi, prosedürlerin yetkilendirilmesi, deney hayvanı tedariki ve çalışma onaylarının verilmesi,
  • Merkezde yürütülen bilimsel projeler için gerekli alt yapıyı kurmak, Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Biyolog düzeyinde teknik destek verilmesi ve araştırmacılarla birlikte çalışmaların etik kurul izni alınmış, prosedüre uygun gereken uygulamaların yapılması,
  • Bilimsel projelerin deneysel aşamasının tamamlanması halinde deney hayvanlarının etik kurullar ve uygun ötenazi teknikleriyle teknik elemanların gözetiminde yaşamlarına son verilmelerinin sağlanması,
  • Projelerde kullanılacak deney hayvanı türü ya da merkezin çalışma prensipleri ve uyulacak esasları belirlemek ve proje çalışanlarını bilgilendirmek,
  • Bilimsel projelerde kullanılmak üzere üretilen ya da tedarik edilen deney hayvanlarının sağlık/refah koşullarının ve güvenliklerinin sağlanması, hayvanların uluslar arası standartlarda üretilmesi, yetiştirilmesi, bakımı ve beslenmesini sağlayacak alt yapıyı kurmak,
  • Deney hayvanları bilim alanında gerekli teorik/pratik eğitimlerin verilmesini sağlamak,
  • Bu alandaki araştırma ve uygulamalar için yerli ve yabancı kuruluşlar ile işbirliği yapmak,
  • Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik Bilimsel Hazırlık dersi olan “Deney Hayvanları ve Uygulama Yöntemleri Sertifika Programında” uygulamalı eğitim için gereken laboratuvar koşullarının, teknik elemanların ve eğitim amaçlı kullanılacak deney hayvanlarının sağlanması,
  • Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) tarafından düzenlenecek olan Deney Hayvanları ve Uygulama Yöntemleri Sertifika Programında” uygulamalı eğitim için gereken laboratuvar koşullarının, teknik elemanların ve eğitim amaçlı kullanılacak deney hayvanlarının sağlanması,
  • Merkezde deney hayvanları üzerinde yapılan tüm uygulamalı derslerin Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu ile birlikte işbirliği halinde etik kurallar çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,
MERKEZİN VİZYONU
  • İnsan sağlığına hizmet etmek adına, ulusal düzeyde örnek ve öncü, uluslararası platformda saygın ve tercih edilen bir araştırma merkezi olmak.
  • Sağlıklı, güvenli ve hayvan refahına uygun şekilde üretilmiş damızlık sürünün dışında araştırmacıların talepleri doğrultusunda yıllık 2000 adetin üzerinde deney hayvanlarının konvansiyonel üretimini sağlamak,
  • Her yıl yürütülmüş proje sayısının arttırılmasını ve araştırmacıların merkezden memnuniyetlerini arttırmak,
  • Üretilen deney hayvanlarının projelere dağıtımının organizasyonu yapmak,
  • Teknik personelin hizmet içi kurslarla etkinliği ve yetkinliğini sağlamak,
  • Etik kurallara dikkat edilerek merkezde yürütülen projelerin kontrolünü sağlamak,
  • Veteriner Hekim, Biyolog ve Veteriner teknisyenleri ile hayvan refahı ve sağlığının sürekli ve düzenli kontrolleri yapmak,
  • Hayvan deneyleri yerel etik kurulu ile işbirliği yaparak merkez misyon ve vizyonunu oluşturmak.
 
MERKEZİN AMAÇLARI
 
Merkez geleceğe yönelik süreçlerini aşağıdaki gibi iyileştirmeyi planlamaktadır.
  • Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi 1997 yılından itibaren aynı birimde özel üretilmiş laboratuvar hayvanları üzerinde deneyler ve araştırmalar yapılmak üzere inşa edilmiş bir merkezdir. Laboratuvar Hayvanları bilim alanı sürekli gelişen bir alan olması nedeniyle gelecekte merkezin gerek fiziki şartları gerekse özel nitelikli deney hayvanı modeli  (Transgenik fare, Nude Mouse gibi) yetiştirilmesi planlanmaktadır.
  • Yürütülecek bilimsel araştırmalarla birlikte deney hayvanları üretiminde de kalite ve kantitenin arttırılması hedeflenmektedir. Bu nedenle; başlangıçta tamamen bir deney hayvanları üretimi ve üretilen deney hayvanlarının bilimsel çalışmalarda kullanımı amacıyla inşa edilen merkez gerek üniversitenin doğrudan desteği, gerekse bilimsel araştırma projeleri birimine ve ulusal proje destekleme kuruluşlarına hazırlanacak alt yapı projeleri ile mevcut teçhizatın/laboratuvar cihazlarının yenilenmesi, fiziki şartların iyileştirilmesi ve farklı deney hayvanı modellerinin üretimleri planlanmaktadır.
  • Merkez, stratejik planı çerçevesinde, akademik öncelikleriyle uyumlu, değer üretebilen ve toplumsal faydaya dönüştürülebilen araştırma ve geliştirme faaliyetlerini teşvik etmektedir. Bu bağlamda; DEKAM laboratuar hayvanları biliminde hizmet ve desteğini sürdürmektedir. Laboratuvar Hayvanlarının kullanıldığı çalışmalara verilen destekler; biyomedikal ile sağlık bilimleri alanında faaliyet gösteren Tıp, Veteriner Hekimliği, Diş Hekimliği, Eczacılık, Fen Fakülteleri ve Beşeri ve Hayvan hastanelerinde çalışan tüm araştırmacıları ve lisansüstü eğitim yapan öğrencileri kapsamaktadır. Merkezin destek verdiği bilimsel proje, araştırmalar ve uygulamalı eğitimler insan ve hayvan sağlığını ilgilendiren konular üzerinde yoğunlaşmaktadır.
  •  Yukarıda belirtilen Sağlık Bilimleri alanları dikkate alınarak sektörün ve bu alanda çalışan araştırmacıların araştırmalarda kullanacakları özel teknik ve cihaz gerektiren deney modellerinin kuruma kazandırılması ve alanında yetişmiş öğretim üyeleri vasıtasıyla deney modelleri alanında çeşitli kurslar ve çalıştaylar düzenlemek.
  • Merkezde biyomedikal ve sağlık bilimleri gibi pek çok alanda yürütülen tüm bilimsel çalışmalara veya uygulamalı eğitimlere öncelikle hayvan refahını gözeterek sağlıklı ve güvenli konvansiyonel deney hayvanı üretimini yaparak, gerekli hallerde deney hayvanı tedarikini sağlayarak, merkezin laboratuvar imkanlarını araştırmacılarla paylaşarak ve teknik elemanları ile teknik hizmet sağlayıp kısa vadeli hedeflerine ulaşmaya çalışmaktadır.
  • Merkez aynı zamanda insan ve hayvan sağlığına hizmet prensibiyle yola çıkarak, fiziki şartlarını daha da iyileştirerek, araştırmacılardan gelecek olan taleplerle farklı/spesifik çalışma modeli olabilecek deney hayvanları ihtiyacını karşılayan ve daha fazla sayı ve kalitede bilimsel projelerin çalışılmasına zemin hazırlamak ileri dönem hedefleri arasındadır.
Adres : DEKAM / Erciyes Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Kampüs Melikgazi / KAYSERİ
Telefon : +90 352 207 66 66 / 24 400
Faks : ---
E-Posta : dekam@erciyes.edu.tr
Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı / Web Grubu